הפעל נגישות
מיון
והערכת עובדים


ניתוח עיסוק ושכלול
כלי מיון

פיתוח תהליכי מיון וכלי מיון ספציפיים התואמים את הצרכים ותיאורי התפקיד של הארגון

קרא עוד


סדנאות בתחום המיון והערכת עובדים

סדנאות למראיינים ומעריכים והטיות בהערכה

קרא עודמחקרי תוקף

מחקרי תוקף נועדו לתת מענה לשאלה האם כלי המיון מודד את מה שאמור למדוד

קרא עוד

מדידה והערכה


הנחייה בכתיבת מסמך אסטרטגי

גיבוש האסטרטגיה הארגונית, תוך שימוש בתהליכי הערכה וחשיבה תוצאתית קרא עוד


מחקרי הערכה

מחקרי הערכה נועדו לתת מענה לשאלה באיזו מידה הארגון או התכנית משיגים את מטרותיהם

קרא עוד


סדנאות בתחום מדידה והערכה

סדנאות הכשרה למדידה והערכה למגוון העוסקים במלאכה


קרא עוד

צור קשר

טלפון : 050-8663943

דוא"ל: contact@basisle.co.il

מעוניינים שנחזור אליכם?